Podatność CVE-2022-22015


Publikacja: 2022-05-10   Modyfikacja: 2022-05-11

Opis:
Windows Remote Desktop Protocol (RDP) Information Disclosure Vulnerability.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Windows 10 
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Windows 7 
Microsoft -> Windows server 2016 
Microsoft -> Windows server 2012 
Microsoft -> Windows 8.1 
Microsoft -> Windows 11 
Microsoft -> Windows server 
Microsoft -> Windows server 2019 
Microsoft -> Remote desktop 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-22015

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top