Podatność CVE-2022-22269


Publikacja: 2022-01-10

Opis:
Keeping sensitive data in unprotected BluetoothSettingsProvider prior to SMR Jan-2022 Release 1 allows untrusted applications to get a local Bluetooth MAC address.

Typ:

CWE-552

(Files or Directories Accessible to External Parties)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Google -> Android 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb?year=2022&month=1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top