Podatność CVE-2022-22270


Publikacja: 2022-01-10

Opis:
An implicit Intent hijacking vulnerability in Dialer prior to SMR Jan-2022 Release 1 allows unprivileged applications to access contact information.

Typ:

CWE-552

(Files or Directories Accessible to External Parties)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Google -> Android 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb?year=2022&month=1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top