Podatność CVE-2022-22593


Publikacja: 2022-03-18

Opis:
A buffer overflow issue was addressed with improved memory handling. This issue is fixed in iOS 15.3 and iPadOS 15.3, watchOS 8.4, tvOS 15.3, Security Update 2022-001 Catalina, macOS Monterey 12.2, macOS Big Sur 11.6.3. A malicious application may be able to execute arbitrary code with kernel privileges.

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Apple -> Ipados 
Apple -> Iphone os 
Apple -> Mac os x 
Apple -> Macos 
Apple -> TVOS 
Apple -> Watchos 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT213059
https://support.apple.com/en-us/HT213056
https://support.apple.com/en-us/HT213057
https://support.apple.com/en-us/HT213054
https://support.apple.com/en-us/HT213055
https://support.apple.com/en-us/HT213053

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top