Podatność CVE-2022-22597


Publikacja: 2022-03-18

Opis:
A memory corruption issue was addressed with improved validation. This issue is fixed in macOS Big Sur 11.6.5, macOS Monterey 12.3, Security Update 2022-003 Catalina. Processing a maliciously crafted file may lead to arbitrary code execution.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Mac os x 
Apple -> Macos 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT213184
https://support.apple.com/en-us/HT213185
https://support.apple.com/en-us/HT213183

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top