Podatność CVE-2022-22627


Publikacja: 2022-03-18

Opis:
An out-of-bounds read was addressed with improved bounds checking. This issue is fixed in macOS Big Sur 11.6.5, macOS Monterey 12.3, Security Update 2022-003 Catalina. Processing a maliciously crafted AppleScript binary may result in unexpected application termination or disclosure of process memory.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Apple -> Mac os x 
Apple -> Macos 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT213184
https://support.apple.com/en-us/HT213185
https://support.apple.com/en-us/HT213183

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top