Podatność CVE-2022-22657


Publikacja: 2022-03-18

Opis:
A memory initialization issue was addressed with improved memory handling. This issue is fixed in Logic Pro 10.7.3, GarageBand 10.4.6, macOS Monterey 12.3. Opening a maliciously crafted file may lead to unexpected application termination or arbitrary code execution.

Typ:

CWE-665

(Improper Initialization)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Garageband 
Apple -> Logic pro x 
Apple -> Macos 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT213183
https://support.apple.com/en-us/HT213191
https://support.apple.com/en-us/HT213190

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top