Podatność CVE-2022-23059


Publikacja: 2022-03-29

Opis:
A Stored Cross Site Scripting (XSS) vulnerability exists in Shopizer versions 2.0 through 2.17.0 via the ??Manage Images? tab, which allows an attacker to upload a SVG file containing malicious JavaScript code.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Shopizer -> Shopizer 

 Referencje:
https://github.com/shopizer-ecommerce/shopizer/commit/6b9f1ecd303b3b724d96bd08095c1a751dcc287e
https://www.whitesourcesoftware.com/vulnerability-database/CVE-2022-23059

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top