Podatność CVE-2022-23061


Publikacja: 2022-05-01

Opis:
In Shopizer versions 2.0 to 2.17.0 a regular admin can permanently delete a superadmin (although this cannot happen according to the documentation) via Insecure Direct Object Reference (IDOR) vulnerability.

Typ:

CWE-639

(Authorization Bypass Through User-Controlled Key)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Shopizer -> Shopizer 

 Referencje:
https://github.com/shopizer-ecommerce/shopizer/commit/6b9f1ecd303b3b724d96bd08095c1a751dcc287e
https://www.whitesourcesoftware.com/vulnerability-database/CVE-2022-23061

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top