Podatność CVE-2022-23132


Publikacja: 2022-01-13

Opis:
During Zabbix installation from RPM, DAC_OVERRIDE SELinux capability is in use to access PID files in [/var/run/zabbix] folder. In this case, Zabbix Proxy or Server processes can bypass file read, write and execute permissions check on the file system level

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zabbix -> Zabbix 

 Referencje:
https://support.zabbix.com/browse/ZBX-20341

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top