Podatność CVE-2022-23222


Publikacja: 2022-01-14

Opis:
kernel/bpf/verifier.c in the Linux kernel through 5.15.14 allows local users to gain privileges because of the availability of pointer arithmetic via certain *_OR_NULL pointer types.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/01/13/1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/01/14/1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/01/18/2
https://www.debian.org/security/2022/dsa-5050

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top