Podatność CVE-2022-23304


Publikacja: 2022-01-17

Opis:
The implementations of EAP-pwd in hostapd before 2.10 and wpa_supplicant before 2.10 are vulnerable to side-channel attacks as a result of cache access patterns. NOTE: this issue exists because of an incomplete fix for CVE-2019-9495.

Typ:

CWE-203

(Information Exposure Through Discrepancy)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
W1.fi -> Hostapd 
W1.fi -> Wpa supplicant 

 Referencje:
https://w1.fi/security/2022-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top