Podatność CVE-2022-24255


Publikacja: 2022-03-01   Modyfikacja: 2022-03-02

Opis:
Extensis Portfolio v4.0 was discovered to contain hardcoded credentials which allows attackers to gain administrator privileges.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Extensis -> Portfolio 

 Referencje:
http://extensis.com
http://portfolio.com
https://www.whiteoaksecurity.com/blog/extensis-portfolio-vulnerability-disclosure/

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top