Podatność CVE-2022-24428


Publikacja: 2022-04-08   Modyfikacja: 2022-04-09

Opis:
Dell PowerScale OneFS, versions 8.2.x, 9.0.0.x, 9.1.0.x, 9.2.0.x, 9.2.1.x, and 9.3.0.x, contain an improper preservation of privileges. A remote filesystem user with a local account could potentially exploit this vulnerability, leading to an escalation of file privileges and information disclosure.

Typ:

CWE-281

(Improper Preservation of Permissions)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
DELL -> Emc powerscale onefs 

 Referencje:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000197991/dell-emc-powerscale-onefs-security-update-for-multiple-component-vulnerabilities

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top