Podatność CVE-2022-24836


Publikacja: 2022-04-11   Modyfikacja: 2022-04-12

Opis:
Nokogiri is an open source XML and HTML library for Ruby. Nokogiri `< v1.13.4` contains an inefficient regular expression that is susceptible to excessive backtracking when attempting to detect encoding in HTML documents. Users are advised to upgrade to Nokogiri `>= 1.13.4`. There are no known workarounds for this issue.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Nokogiri -> Nokogiri 

 Referencje:
https://github.com/sparklemotion/nokogiri/security/advisories/GHSA-crjr-9rc5-ghw8
https://github.com/sparklemotion/nokogiri/commit/e444525ef1634b675cd1cf52d39f4320ef0aecfd

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top