Podatność CVE-2022-24978


Publikacja: 2022-04-05

Opis:
Zoho ManageEngine ADAudit Plus before 7055 allows authenticated Privilege Escalation on Integrated products. This occurs because a password field is present in a JSON response.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine adaudit plus 

 Referencje:
https://manageengine.com
https://pitstop.manageengine.com/portal/en/community/topic/cve-2022-24978-privilege-escalation-vulnerability-manageengine-adaudit-plus

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top