Podatność CVE-2022-26948


Publikacja: 2022-03-30

Opis:
The Archer RSS feed integration for Archer 6.x through 6.9 SP1 (6.9.1.0) is affected by an insecure credential storage vulnerability. A malicious attacker may obtain access to credential information to use it in further attacks.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
RSA -> Archer 

 Referencje:
https://www.archerirm.community/t5/security-advisories/archer-an-rsa-business-update-for-multiple-vulnerabilities/ta-p/674497
https://www.archerirm.community/t5/general-support-information/tkb-p/information-support

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top