Podatność CVE-2022-28141


Publikacja: 2022-03-29

Opis:
Jenkins Proxmox Plugin 0.5.0 and earlier stores the Proxmox Datacenter password unencrypted in the global config.xml file on the Jenkins controller where it can be viewed by users with access to the Jenkins controller file system.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Proxmox 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-03-29/#SECURITY-2079
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/29/1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top