Podatność CVE-2022-28471


Publikacja: 2022-05-05

Opis:
In ffjpeg (commit hash: caade60), the function bmp_load() in bmp.c contains an integer overflow vulnerability, which eventually results in the heap overflow in jfif_encode() in jfif.c. This is due to the incomplete patch for issue 38

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Ffjpeg project -> Ffjpeg 

 Referencje:
https://github.com/rockcarry/ffjpeg/issues/49

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top