Podatność CVE-2022-28796


Publikacja: 2022-04-08

Opis:
jbd2_journal_wait_updates in fs/jbd2/transaction.c in the Linux kernel before 5.17.1 has a use-after-free caused by a transaction_t race condition.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
Linux -> Linux kernel 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.17.1
https://github.com/torvalds/linux/commit/cc16eecae687912238ee6efbff71ad31e2bc414e

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top