Podatność CVE-2022-29500


Publikacja: 2022-05-05

Opis:
SchedMD Slurm 21.08.x through 20.11.x has Incorrect Access Control that leads to Information Disclosure.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Schedmd -> Slurm 

 Referencje:
https://lists.schedmd.com/pipermail/slurm-announce/
https://www.schedmd.com/news.php
https://www.schedmd.com/news.php?id=260

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top