Podatność CVE-2022-30045


Publikacja: 2022-05-17   Modyfikacja: 2022-05-18

Opis:
An issue was discovered in libezxml.a in ezXML 0.8.6. The function ezxml_decode() performs incorrect memory handling while parsing crafted XML files, leading to a heap out-of-bounds read.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Ezxml project -> Ezxml 

 Referencje:
https://sourceforge.net/p/ezxml/bugs/29/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top