Podatność CVE-2022-30781


Publikacja: 2022-05-16

Opis:
Gitea before 1.16.7 does not escape git fetch remote.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Gitea 1.16.6 Remote Code Execution
krastanoel
15.09.2022

Typ:

CWE-116

(Improper Encoding or Escaping of Output)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Gitea -> Gitea 

 Referencje:
https://blog.gitea.io/2022/05/gitea-1.16.7-is-released/
https://github.com/go-gitea/gitea/pull/19487
https://github.com/go-gitea/gitea/pull/19490

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top