Podatność CVE-2022-33034


Publikacja: 2022-06-23

Opis:
LibreDWG v0.12.4.4608 was discovered to contain a stack overflow via the function copy_bytes at decode_r2007.c.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Libredwg 

 Referencje:
https://github.com/LibreDWG/libredwg/issues/494

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top