کدو cms sql injection vulnerability()

Published
Credit
Risk
2017.08.11
منگوله گوش
Medium
CWE
CVE
Local
Remote
N/A
N/A
No
Yes
Dork: google drok: site:ir inurl:shop.php?id=

-----------------------------------------
# exploit title: کدو cms sql injection vulnerability()

# date: 8/10/2017

# author: منوچهر سبزی و تره بار رو گرون تر از جاهایه دیگه میفروشه خخخخخ

# vendor homepage :http://www.avada.theme-fusion.com/

# tested on : کاهو یا بالنگ

# Risk : واویلا خطرناکه این اگر در کدو رخ بده داغون می کنه

-----------------------------------------
توضیحات :

کدو از آسیب پذیری بسیار سختی رنج میبره اگر کود حیوانی بهش نزنیم اوضاش خرابه
دوستان مزرعه دار باید رعایت کنند البته اگر به هندونه هم زیاد آب دهیم
میترکه به این میگن پدیده آبرفلو یعنی اینقد آب خورده که ترکیده خخخخخخ

# Google Dork : google drok: site:ir inurl:shop.php?id=

-----------------------------------------
#http://www.avada.theme-fusion.com/shop.php
-----------------------------------------
#discovered by : بدو بیا این ور بازار هراجش کردیم گرجه کیلویی 500 تومن آتیش زدم به مالم

ارادتمند داداشای گلم...فدای همگیتون
یه مشت منگل تو این سایت دور هم جمع شدن این باگ رو ثبت میکنن عاشق همه منگلای سایت
cxsecurity


ا.ب....م
-----------------------------------------


See this note in RAW Version

 
Bugtraq RSS
Bugtraq
 
CVE RSS
CVEMAP
 
REDDIT
REDDIT
 
DIGG
DIGG
 
LinkedIn
LinkedIn


Copyright 2017, cxsecurity.com