MS Windows 2003 (EOT File) BSOD Crash Exploit

2009-09-01 / 2009-09-02
Credit: webDEViL
Risk: High
Local: No
Remote: Yes
CWE: CWE-Other


Ogólna skala CVSS: 7.1/10
Znaczenie: 6.9/10
Łatwość wykorzystania: 8.6/10
Wymagany dostęp: Zdalny
Złożoność ataku: Średnia
Autoryzacja: Nie wymagana
Wpływ na poufność: Brak
Wpływ na integralność: Brak
Wpływ na dostępność: Pełny

MS Windows 2003 (EOT File) BSOD Crash Exploit author: webDEViL Exploit: http://milw0rm.com/sploits/2009-wwbsod.zip

Referencje:

http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/52403
http://www.securityfocus.com/bid/36029
http://www.osvdb.org/57016
http://www.milw0rm.com/exploits/9417
http://secunia.com/advisories/36250
http://milw0rm.com/sploits/2009-wwbsod.zip


Vote for this issue:
50%
50%


 

Thanks for you vote!


 

Thanks for you comment!
Your message is in quarantine 48 hours.

Comment it here.


(*) - required fields.  
{{ x.nick }} | Date: {{ x.ux * 1000 | date:'yyyy-MM-dd' }} {{ x.ux * 1000 | date:'HH:mm' }} CET+1
{{ x.comment }}

Copyright 2019, cxsecurity.com

 

Back to Top