Apple QuickTime FlashPix NumberOfTiles Remote Code Execution Vulnerability

2010.09.03
Credit: Abysssec
Risk: Medium
Local: No
Remote: Yes
CWE: CWE-189


Ogólna skala CVSS: 6.8/10
Znaczenie: 6.4/10
Łatwość wykorzystania: 8.6/10
Wymagany dostęp: Zdalny
Złożoność ataku: Średnia
Autoryzacja: Nie wymagana
Wpływ na poufność: Częściowy
Wpływ na integralność: Częściowy
Wpływ na dostępność: Częściowy



Referencje:

http://support.apple.com/kb/HT4077
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2010//Mar/msg00001.html
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-10-043
http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/510519/100/0/threaded
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:7498
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2010//Mar/msg00002.html


Vote for this issue:
50%
50%


 

Thanks for you vote!


 

Thanks for you comment!
Your message is in quarantine 48 hours.

Comment it here.


(*) - required fields.  
{{ x.nick }} | Date: {{ x.ux * 1000 | date:'yyyy-MM-dd' }} {{ x.ux * 1000 | date:'HH:mm' }} CET+1
{{ x.comment }}

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top