Podatność CVE-1999-0051


Publikacja: 1997-01-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Arbitrary file creation and program execution using FLEXlm LicenseManager, from versions 4.0 to 5.0, in IRIX.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Solaris 
SUN -> Sunos 
SGI -> License oeo 
SGI -> IRIX 
Globetrotter -> Flexlm 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top