Podatność CVE-1999-0098


Publikacja: 1998-04-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in SMTP HELO command in Sendmail allows a remote attacker to hide activities.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Slmail -> Slmail 
Seattlelab -> Slmail 
Pmail -> Mercury mail server 
Apple -> Appleshare 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top