Podatność CVE-1999-0102


Publikacja: 1998-07-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in SLmail 3.x allows attackers to execute commands using a large FROM line.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Seattle lab software -> Slmail 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top