Podatność CVE-1999-0116


Publikacja: 1996-09-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Denial of service when an attacker sends many SYN packets to create multiple connections without ever sending an ACK to complete the connection, aka SYN flood.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> SNG 
IBM -> AIX 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/retrieve.pl?doctype=coll&doc=secbull/136
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/19961202-01-PX

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top