Podatność CVE-1999-0170


Publikacja: 1997-01-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Remote attackers can mount an NFS file system in Ultrix or OSF, even if it is denied on the access list.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Digital -> Ultrix 


Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top