Podatność CVE-1999-0231


Publikacja: 1999-01-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in IP-Switch IMail and Seattle Labs Slmail 2.6 packages using a long VRFY command, causing a denial of service and possibly remote access.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Seattle lab software -> Slmail 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top