Podatność CVE-1999-0380


Publikacja: 1999-02-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SLMail 3.1 and 3.2 allows local users to access any file in the NTFS file system when the Remote Administration Service (RAS) is enabled by setting a user's Finger File to point to the target file, then running finger on the user.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Seattle lab software -> Slmail 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=91996412724720&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=91999015212415&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=92110501504997&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/497
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5392

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top