Podatność CVE-1999-0447


Publikacja: 1999-04-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Local users can gain privileges using the debug utility in the MPE/iX operating system.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Mpe ix 

 Referencje:
http://www1.itrc.hp.com/service/cki/docDisplay.do?docId=HPSBMP9904-006

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top