Podatność CVE-1999-0453


Publikacja: 1999-01-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
An attacker can identify a CISCO device by sending a SYN packet to port 1999, which is for the Cisco Discovery Protocol (CDP).

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Router 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top