Podatność CVE-1999-0672


Publikacja: 1999-08-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Fujitsu Chocoa IRC client via IRC channel topics.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fujitsu -> Chocoa 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/573

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top