Podatność CVE-1999-0729


Publikacja: 2001-03-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Lotus Notes LDAP (NLDAP) allows an attacker to conduct a denial of service through the ldap_search request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Lotus domino server 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/alerts/advise34.php
http://www.securityfocus.com/bid/601
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/j-061.shtml
http://www.osvdb.org/1057

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top