Podatność CVE-1999-0798


Publikacja: 1998-12-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in bootpd on OpenBSD, FreeBSD, and Linux systems via a malformed header type.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SCO -> Internet faststart 
SCO -> Openserver 
SCO -> Unixware 
Redhat -> Linux 
Openbsd -> Openbsd 
Freebsd -> Freebsd 
BSDI -> Bsd os 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=91278867118128&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top