Podatność CVE-1999-0803


Publikacja: 1999-05-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The fwluser script in AIX eNetwork Firewall allows local users to write to arbitrary files via a symlink attack.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Aix enetwork firewall 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=92765973207648&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top