Podatność CVE-1999-0843


Publikacja: 1999-11-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Denial of service in Cisco routers running NAT via a PORT command from an FTP client to a Telnet port.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Router 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top