Podatność CVE-1999-0861


Publikacja: 1999-08-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Race condition in the SSL ISAPI filter in IIS and other servers may leak information in plaintext.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Commercial internet system 
Microsoft -> Internet information server 
Microsoft -> Site server 
Microsoft -> Site server commerce 

 Referencje:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];Q244613
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/1999/ms99-053

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top