Podatność CVE-1999-0967


Publikacja: 1997-11-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the HTML library used by Internet Explorer, Outlook Express, and Windows Explorer via the res: local resource protocol.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> IE 
Microsoft -> Outlook express 
Microsoft -> Windows explorer 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top