Podatność CVE-1999-1017


Publikacja: 1999-07-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Seattle Labs Emurl 2.0, and possibly earlier versions, stores e-mail attachments in a specific directory with scripting enabled, which allows a malicious ASP file attachment to execute when the recipient opens the message.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Seattle lab software -> Emurl 

 Referencje:
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=93316253431588&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/544

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top