Podatność CVE-1999-1066


Publikacja: 1999-12-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Quake 1 server responds to an initial UDP game connection request with a large amount of traffic, which allows remote attackers to use the server as an amplifier in a "Smurf" style attack on another host, by spoofing the connection request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SGI -> Quake 1 server 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=94589559631535&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top