Podatność CVE-1999-1245


Publikacja: 1999-04-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
vacm ucd-snmp SNMP server, version 3.52, does not properly disable access to the public community string, which could allow remote attackers to obtain sensitive information.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Ucd-snmp -> Ucd-snmp 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/2086

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top