Podatność CVE-1999-1287


Publikacja: 1999-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Vulnerability in Analog 3.0 and earlier allows remote attackers to read arbitrary files via the forms interface.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Stephen turner -> Analog 

 Referencje:
http://www.statslab.cam.ac.uk/~sret1/analog/security.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/1410

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top