Podatność CVE-1999-1448


Publikacja: 1998-07-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Eudora and Eudora Light before 3.05 allows remote attackers to cause a crash and corrupt the user's mailbox via an e-mail message with certain dates, such as (1) dates before 1970, which cause a Divide By Zero error, or (2) dates that are 100 years after the current date, which causes a segmentation fault.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Eudora 
Qualcomm -> Eudora light 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=90221104526168&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top